Sønderhagen

Follaung & Kvanvik Eiendom - vi bygger for fremtiden

Kontakt oss på sonderhagen@gmail.com eller ring +47 98215240

LNR ROM BRA P-ROM PARKERING PRIS FELLESKOSTNADER
101 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
102 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
103 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
104 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
105 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
106 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
107 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
108 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
109 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
110 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
111 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
112 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
201 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
202 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
203 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
204 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
205 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
206 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
207 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
208 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
209 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
210 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00
211 2 50 kvm 50 kvm Inkl kr 1 490 000,00 kr 1 000,00
212 2 40 kvm 40 kvm Inkl kr 1 290 000,00 kr 1 000,00