Sønderhagen

Follaung & Kvanvik Eiendom - vi bygger for fremtiden

Kontakt

OBOS Eiendomsmeglere avd Hamar

Prosjektmegler Erlend Kvaløy

erlend.kvaloy@obos.no

Tlf: 22 86 75 20 (sentralbord)

Mobil: 922 22 006