Sønderhagen

Follaung & Kvanvik Eiendom - vi bygger for fremtiden

Status utbygging

Follaug & Kvanvik Eiendom er stolte over å presentere den mest spennende og innovative boligutbyggingen i innlandet – rettet mot førstegangsetablerere og småbarnsfamilier.

Byggetrinn 1, utsolgt og innflyttet.
Byggetrinn 2, utsolgt og innflyttet.
Byggetrinn 3, utsolgt og innflyttet
Byggetrinn 4, utsolgt og innflyttet

Byggetrinn 5

Rimelige selveierleiligheter til faste priser. I Byggetrinn 5 følger vi samme suksessoppskrift som i Byggetrinn 1, 2, 3 og 4. Vi fokuserer på mye lys og romfølelse, hvor naturen blir en del av innerommet. Hvor det grønne gresset og den hvite snøen er med på å skape et levende bilde for innerommet. Et bilde som endrer seg etter årstiden.

Vi bygger etter strenge Tek 10 krav som gir lavere oppvarmingskostnader og god ventilasjon i alle oppholdsrom. Vi benytter entreprenøren Hagen og Godager som er en stor lokal aktør. Vi får tilbakemelding på at de som jobber på dette prosjektet er de beste håndverkerne i klassen. Det er vi stolte av.

Fremtidens Stange

Stange er en naturskjønn og fredelig kommune med eget bysentrum, og bare 15 minutters kjøring til Hamar når du ønsker tilgang til en større by.

Med nytt hurtigtog og ny 4 felts motorvei vil reiseavstanden til Oslo Lufthavn reduseres til under halvtimen og Oslo sentrum til under timen.

Stange har riksanlegget for friidrett, og er aktivt på vei inn i en spennende fremtid. Kommunen preges av lyse utsikter og store muligheter; blant annet bygger IKEA nytt storbygg i regionen, og Oslo Lufthavn utvider, ringvirkningene av dette vil sysselsette nærmere 60 000. I denne fremtidsrettede kommunen tilbyr vi spennende og innovative boliger i grønne og familievennlige omgivelser.